U, de petitionaris
Shutterstock 176417309

Stop moedwillige regelovertredende telefonische colportage door telecombedrijf Pretium

191 ondertekeningen

Telecombedrijf Pretium benadert vooral ouderen en gehandicapten die klant zijn bij KPN telefonisch met zogenaamde voordelige abonnementen. Dat gebeurt vaak onbeschoft en agressief. Bovendien overtreedt Pretium de nieuwe regels die sinds 13 juni 2014 van kracht zijn. Die regels hebben onder meer betrekking op het schriftelijkheidsvereiste. Dat betekent dat bedrijven - dus óók Pretium - bij telefonische colportage ná het telefoongesprek een aanbieding per post of e-mail moeten toesturen, die de consument kan lezen en met een handtekening moet bevestigen als hij/zij op het aanbod wil ingaan. Dat doet Pretium niet: na de telefonische colportage maakt Pretium de consument direct abonnee. Pretium beweert dat het indrukken van de toets '1' in het telefoongesprek hetzelfde is als het zetten van een handtekening. Daarmee overtreedt Pretium de regelgeving die sinds 13 juni 2014 van kracht is. Ter illustratie zie de uitzending van Avro Tros Radar van 6 oktober 2014: http://www.avrotros.nl/gemist/item/AT_2014322/radar/

Petitie

Wij

Nederlandse burgers

 

constateren

dat telecombedrijf Pretium vooral ouderen en gehandicapten benadert met zogenaamde voordelige abonnementen voor vaste telefonie en dat Pretium daarbij moedwillig de regels overtreedt voor verkoop aan consumenten die vanaf 13 juni 2014 gelden. Dat geldt in het bijzonder voor het schriftelijkheidsvereiste uit deze regels. Dit vereiste bepaalt dat bedrijven - dus óók Pretium - bij telefonische colportage ná het telefoongesprek een aanbieding per post of e-mail moeten toesturen, die de consument kan lezen en met een handtekening moet bevestigen als hij/zij op het aanbod wil ingaan. Dat doet Pretium niet: na de telefonische colportage maakt Pretium de consument direct abonnee. Pretium beweert dat het indrukken van de toets '1' in het telefoongesprek hetzelfde is als het zetten van een handtekening. Dat is niet conform de regelgeving, zoals ook helder geillustreerd in de uitzending van Avro Tros Radar van 6 oktober 2014: http://www.avrotros.nl/gemist/item/AT_2014322/radar/ In deze uitzending is ook te zien dat Pretium ouderen op zeer onbeschofte en agressieve wijze benadert.

Wij constateren verder dat de minister van Economische Zaken recente vragen van Tweede Kamerleden Vos en Oosenbrug over Pretium weliswaar heeft beantwoord op 17 september 2014, maar niet naar onze tevredenheid . Uit deze antwoorden blijkt namelijk dat consumenten - en in het bijzonder de Pretium-doelgroep ouderen en gehandicapten - onvoldoende zijn voorgelicht over de nieuwe regels die vanaf 13 juni 2014 van kracht zijn én dat de minister geen concrete opdracht heeft gegeven aan de toezichthoudende Autoriteit Consument en Markt (ACM) om een onderzoek te starten naar de praktijken en handelswijzen van Pretium na 13 juni 2014.

Ten slotte constateren wij dat de zeer duidelijke uitzending van Avro Tros Radar van 6 oktober jl. voor de minister van Economische Zaken blijkbaar nog steeds geen aanleiding is om de ACM op te dragen om direct op haar website te vermelden dat het indrukken van de toets '1' niet hetzelfde is als het zetten van een schriftelijke of elektronische handtekening én om de ACM alsnog de onmiddellijke opdracht te geven tot nader onderzoek naar de praktijken en handelswijzen van Pretium na 13 juni 2014.

 

en verzoeken

Wij verzoeken de minister van Economische zaken om [1] de uitzending van Avro Tros Radar van 6 oktober 2014 te bekijken, [2] naar aanleiding hiervan de ACM direct opdracht te geven tot onderzoek naar de handelswijzen en praktijken van Pretium na 13 juni 2014 en [3] op effectieve wijze invulling te geven aan de voorlichting over de regels voor verkoop aan consumenten die vanaf 13 juni 2014 gelden. Ten aanzien van dit laatste: onder effectief verstaan we dat deze voorlichting óók en juíst wordt gericht op kwetsbare doelgroepen in de samenleving, zoals ouderen en gehandicapten en hun mantelzorgers.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
01-05-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Angelique Bergers 
Organisatie:
Stop misleiding nu 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

ACM geeft gevraagde verduidelijking. Nu nog onderzoek en voorlichting: deze petitie gaat dus verder!

16 november 2014 - De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op haar website een verduidelijking opgenomen over de regels voor telemarketing. Hoewel die regels klip en klaar zijn, was deze verduidelijking nodig omdat in ieder geval telecombedrijf Pretium zich er niet aan hield, doordat zij 'het intoetsen van toets 1' door consumenten gelijk stelde aan het geven van schriftelijke instemming.

+Lees meer...

Dit terwijl overduidelijk is dat de regels zo niet zijn bedoeld. Door de verduidelijking van de ACM is nu ook duidelijk dat telecombedrijf Pretium zich met haar werkwijze niet aan deze regels houdt. Stoppen we nu met deze petitie? Nee. Alle gedupeerde ouderen, gehandicapten en hun mantelzorgers hebben nog twee dingen nodig van de minister van Economische Zaken en de ACM. Dat is een onderzoek door de ACM naar de regelovertredende praktijken van Pretium sinds 13 juni 2014. Én dat is goede en brede voorlichting over de toelichting op de regels die sinds 13 juni 2014 van kracht zijn. Een onderzoek door de ACM naar de werkwijze van Pretium is nodig, omdat uit de verduidelijking van de ACM kan worden afgeleid dat Pretium de regels heeft overtreden. Het is belangrijk dat de ACM onderzoekt of dit inderdaad zo is en - indien dit het geval is - de benodigde maatregelen neemt.  Voorlichting is nodig, omdat die tot nu toe onvoldoende is geweest. De informatie staat wel op de website van de ACM en de Consuwijzer. En, zo heeft de minister van Economische Zaken eerder geantwoord: er is ook in één consumentenprogramma aandacht aan besteed. Dat is echter onvoldoende. Ouderen en gehandicapten maken nauwelijks gebruik van digitale media. En het is maar de vraag of men net die éne uitzending heeft gezien. En van mantelzorgers kan niet worden verwacht dat zij - met alles wat zij in deze tijd van de overheid op hun schouders hebben gekregen - steeds de websites van de ACM of de Consuwijzer in de gaten houden. Kortom: er is actieve voorlichting nodig over de nieuwe regels voor ouderen, gehandicapten én hun mantelzorgers.    

16-11-2014